28/5/12

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

                 Οι εγγραφές για την ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ  θα πραγματοποιούνται καθημερινά 8 π.μ  έως 4 μ.μ.  . όσοι γονείς επιθυμούν θα υποβάλλουν ταυτόχρονα κι αίτηση φοίτησης στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ της σχολ. περιόδου 2012-13. 
                 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ είναι η δασκάλα της Γ τάξης κ. ΚΙΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ.  Οι γονείς που προσέρχονται πρέπει να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό γέννησης τελευταίου τριμήνου κι αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας.     ΤΗΛ, ΣΧΟΛΕΙΟΥ       2104206233

                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

                                                   ΚΟΝΤΑΚΟΣ Ν.  ΔΗΜΟΣ
         

10/5/12

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


Οι εγγραφές των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος πραγματοποιούνται από1 έως 21 Ιουνίου.

Α. Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ 3 του Π.Δ 201/1998 και το άρθρο 27 του Ν. 3687/2008 είναι:

  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία Μητρώα ή Δημοτολόγια, εκδόσεως εντός του τελευταίου πριν την εγγραφή τριμήνου.
  • Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  • Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
  • Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης.
  • Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης.
  • Αποδεικτικό στοιχείο για την διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του μαθητή.
  • Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.Σε περίπτωση μη προσκόμισης της Βεβαίωσης αυτής, ο Διευθυντής εκπαίδευσης μπορεί να εγκρίνει την εγγραφή, μετά από προηγούμενη αίτηση των γονέων-κηδεμόνων των μαθητών στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο.
  • Φόρμα εγγραφής μαθητή (δίνεται από το σχολείο)
Πλέον των ανωτέρω, κατά την εγγραφή παραδίδεται στο γονέα το έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας του μαθητή το οποίο επιστρέφεται συμπληρωμένο κατά το μήνα Σεπτέμβριο για να μπορεί να συμμετάσχει το παιδί στο μάθημα της γυμναστικής.

Επίσης, σε περίπτωση φοίτησης του μαθητή στο ολοήμερο πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή από το γονέα-κηδεμόνα σχετικής αίτησης.

8/5/12

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1) Αύριο θα πραγματοποιηθεί η τελευταία συγκέντρωση γονέων στη 1:15 για όλες τις τάξεις.
2) Στις 11 Ιουνίου το σχολείο έχει προγραμματίσει την ημερήσια εκδρομή. Σε λίγες μέρες θα λάβετε ενημερωτικό φυλλάδιο.
3) Οι γονείς της τετάρτης και πέμπτης τάξης να συμπληρώσουν την αίτηση για την επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας.Η Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ