8/10/12

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΣ

Την Τετάρτη 10/10 θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός. Τα παιδιά να είναι κατάλληλα προετοιμασμένα.


Η  Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

Τη σχολική χρονιά 2012-2013 θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω συγκεντρώσεις γονέων:


  • Δευτέρα 29/10
  • Τρίτη 18/12 ( Θα δοθούν βαθμοί)
  • Τετάρτη 6/2/2013
  • Πέμπτη 14/3/2013 ( Θα δοθούν βαθμοί)
  • Παρασκευή 17/5/2013