5/3/13

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε' ΚΑΙ ΣΤ'

Την Πέμπτη 7 Μαρτίου η Ε' και η Στ' τάξη θα σχολάσουν στις 11:30 λόγω επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από το σχολικό σύμβουλο. Παρακαλούμε οι γονείς να μεριμνήσουν για την παραλαβή των παιδιών τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: