12/6/13

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ

8:30 π.μ. Έναρξη εκδηλώσεων λήξης διδακτικού έτους 2012-2013.
Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν γονείς.

10-10:30 π.μ. Τέλος γιορτής. Οι γονείς παραλαμβάνουν τα παιδιά τους κι αποχωρούν.


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:30-10:00  Απονομή τίτλων σπουδών

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όσοι γονείς δεν μπορέσουν να προσέλθουν, έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν τους τίτλους προόδου και σπουδών την επόμενη εβδομάδα 17-21 Ιουνίου μεταξύ 8:30- 1:00 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: