9/1/14

Ενημέρωση για το πρόγραμμα σίτισης και προώθησης υγιεινής διατροφής στο οποίο θα συμμετάσχει το σχολείο μας.

Σήμερα διανέμεται στα παιδιά το ειδικό ερωτηματολόγιο για την αποδοχή ή μη της συμμετοχής στο πρόγραμμα. Παρακαλούμε να το επιστρέψετε στο σχολείο συμπληρωμένο δηλώνοντας εάν επιθυμείτε το παιδί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ή όχι.


Δεν υπάρχουν σχόλια: