26/9/14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η λειτουργία του σχολείου για τη Δευτέρα στις 29-9-2014 διαμορφώνεται ως εξής:

1.Το σχόλασμα των παιδιών θα πραγματοποιηθεί στη 13.15 για όλες τις τάξεις.

2. Το σχόλασμα του Ολοήμερου θα πραγματοποιηθεί στις 15.25

Τη Δευτέρα θα ακολουθήσει εκ νέου ανακοίνωση για τη διαμόρφωση του προγράμματος. 

Από τη διεύθυνση 

Δεν υπάρχουν σχόλια: