14/10/14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από αύριο Τετάρτη 15/10/2014, όσα παιδιά από τις Δ΄,Ε΄και ΣΤ΄τάξεις έχουν γραφτεί στο Ολοήμερο από τον Ιούνιο θα σχολάνε στις 16.15 μ.μ ή στις 15.30 αναλόγως με το ποια ώρα αποχώρησης είχε δηλωθεί στο σχετικό έντυπο.
Παρακαλούμε οι μαθητές να φέρουν φαγητό που να μη χρειάζεται συντήρηση ψυγείου,μέχρι το σχολείο μας να προμηθευτεί σύντομα τον απαραίτητο και κατάλληλο εξοπλισμό.
Τέλος,θα θέλαμε οι μαθητές να ενημερώσουν τους δασκάλους τους,αν πρόκειται να συμμετέχουν στην πρωινή ζώνη άμεσα.

Από τη διεύθυνση 

Δεν υπάρχουν σχόλια: