5/2/15

Πρόγραμμα ενημέρωσης γονέων, Φεβρουάριος 2015


Ανακοινώνεται το πρόγραμμα ενημέρωσης των γονέων για την πρόοδο των παιδιών για τον μήνα Φεβρουάριο. Οι ημέρες και ώρες είναι διαφορετικές για κάθε δάσκαλο

Δεν υπάρχουν σχόλια: