4/5/15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Στις 19 και 20/5 είναι προγραμματισμένος ο αντιφυματικός έλεγχος για την ΣΤ΄Τάξη. Στους μαθητές που ενδιαφέρονται θα τους διανεμηθεί υπεύθυνη δήλωση την οποία θα πρέπει να προσκομίσουν με το βιβλιάριό τους.Να σημειωθεί ότι είναι ο τελευταίος δωρεάν έλεγχος που πραγματοποιείται σε σχολικό περιβάλλον καθώς δεν προβλέπεται ούτε για το Γυμνάσιο, ούτε για το Λύκειο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: