7/9/15


ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο αγιασμός του σχολείου για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί στις 11-9-2015 και ώρα 9.00 π.μ.
Στη συνέχεια τα παιδιά και οι γονείς θα μπουν στις αίθουσες διδασκαλίας 1) για να παραλάβουν τα βιβλία για το σχολικό έτος 2015-16 2) να γίνει η γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων 3) να πραγματοποιηθεί παραλαβή του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου και 4) να υπογραφεί  η δήλωση από τους γονείς για τον τρόπο αποχώρησης των παιδιών τους.

Ο διευθυντής 
Κοντάκος Ν. Δήμος

Δεν υπάρχουν σχόλια: