24/1/16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Δευτέρα 25-1-2016 όλες οι τάξεις θα σχολάνε καθημερινά στις 14:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: