2/5/17

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ

Ενημερώνουμε ότι σήμερα δόθηκε στα παιδιά η αίτηση εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2017-18
Η αίτηση πρέπει να επιστραφεί στον εκπαιδευτικό του κάθε τμήματος έως τις 16-5-2017 μαζί με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση.

Από τη διεύθυνση


Δεν υπάρχουν σχόλια: