18/5/17

Εγκύκλιος για εγγραφή σε Μουσικά Γυμνάσια

Διαβάστε παρακάτω την σχετική εγκύκλιο. Προσοχή στις προθεσμίες.
Δεν υπάρχουν σχόλια: