6/5/17

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ Γ΄ΚΑΙ Δ΄ΤΑΞΗΣ

Ενημερώνουμε ότι στους μαθητές Γ΄Τάξης δόθηκε Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) προς συμπλήρωση που θα ισχύει ως την αποφοίτηση των παιδιών από το Δημοτικό Σχολείο(3 έτη).
Επίσης στα παιδιά της Δ΄Τάξης δόθηκε Υπεύθυνη Δήλωση για την δεύτερη ξένη γλώσσα (Γαλλικά-Γερμανικά) που θα διδάσκονται σε Ε΄και ΣΤ΄τάξη η οποία πρέπει να επιστραφεί άμεσα.

Από τη διεύθυνση

Δεν υπάρχουν σχόλια: