9/5/17

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

Οι αιτήσεις για το Ολοήμερο που στέλνονται χωρίς δικαιολογητικά για το νέο σχολικό έτος 2017-18, δεν έχουν καμιά ισχύ.
Όσοι γονείς ενδιαφέρονται για την φοίτιση των παιδιών τους στο Ολοήμερο, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων ή κάρτα ανεργίας,σε περίπτωση που δεν εργάζεται κάποιος από τους δύο γονείς, ή αποδεικτικό ότι ανήκουν σε κάποια ευάλωτη ομάδα(π.χ πολύτεκνοι,μονογονεϊκή οικογένεια κτλ.)
Η προθεσμία αιτήσεων για το Ολοήμερο,λήγει στις 16-5-2017.

Από τη διεύθυση

Δεν υπάρχουν σχόλια: